Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NuvaRing
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0023/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40420
Názov produktu podľa ŠÚKL
NuvaRing ins vag 3 (vre.Al/PE/PET)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu