NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok sol inj (skl.náplň) 3x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/164/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40800
Názov produktu podľa ŠÚKL
NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok sol inj 3x2 ml (skl.náplň)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu