Nutriflex Omega plus 38/120 emu inf 5x1875 ml (vak infúzny viackomorový)

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0408/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1341C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nutriflex Omega plus 38/120 emu inf 5x1875 ml (vak infúzny viackomorový)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu