Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (pero napl.) 1x1 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1043/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2305D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100 mg (pero napl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu