Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Norifaz 35 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0657/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64148
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norifaz 35 mg tbl flm 12(3x4)x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu