Norepinephrine Kabi 1 mg/ml con inf 10x1 ml (amp.skl.)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0118/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7384D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norepinephrine Kabi 1 mg/ml con inf 10x1 ml (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu