Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok plv ino (liek.inj.skl.) 1x5 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0340/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89662
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok plv ino 5x40 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu