Nolpaza 20 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0236/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43341
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nolpaza 20 mg tbl ent 7x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu