Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0201/89-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91788
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEUROL 0,25 tbl 30x0,25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu