Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0159/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7776D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nestibil tbl 30x20 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu