Neotigason 10 mg cps dur (blis.PVC/PVDC) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Neotigason 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0661/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76660
Názov produktu podľa ŠÚKL
Neotigason 10 mg cps dur 30x10 mg (blis.PVC/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu