Nasofan 50 mikrogramová nosová susp. aerodisperzia aer nau 600 µg (fľ.skl.) 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nasofan 50 mikrogramová nosová susp. aerodisperzia
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0417/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95234
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nasofan 50 mikrogramová nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 1x120 dávok (fľ.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu