NALOXONE WZF POLFA sol inj 0,4 mg/1 ml (amp.skl.) 10x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NALOXONE WZF POLFA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
19/0228/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94763
Názov produktu podľa ŠÚKL
NALOXONE WZF POLFA sol inj 10x0,4 mg/1 ml (amp.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu