Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MYCOmax 150
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0008/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34221
Názov produktu podľa ŠÚKL
MYCOMAX 150 cps dur 3x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu