Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0007/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14079
Názov produktu podľa ŠÚKL
MYCOMAX 100 cps dur 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu