Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MST CONTINUS 60 mg
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0258/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94311
Názov produktu podľa ŠÚKL
MST Continus 60 mg tbl mod 60x60 mg (Al/PVDC/PVC)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu