Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MST CONTINUS 100 mg
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0257/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94312
Názov produktu podľa ŠÚKL
MST Continus 100 mg tbl mod 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu