Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Montelukast MSD 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0174/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05874
Názov produktu podľa ŠÚKL
Montelukast MSD 5 mg tbl mnd 56x5 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu