Mitomycin medac 1 mg/ml plv iiv 20 mg (20 ml liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Mitomycin medac 1 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0265/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9703B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne použitie plv iiv 1x20 mg (20 ml liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu