Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MIRELLE
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0322/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02271
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mirelle tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu