Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MINISISTON
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0224/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78246
Názov produktu podľa ŠÚKL
Minisiston tbl obd 3x21 (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu