Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0541/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24742
Názov produktu podľa ŠÚKL
MICROPAQUE sus pre 1x2000 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu