Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok sol ira (pero napl.) 1x0,45 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0011/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8939A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol ira 1x0,45 ml/22,5 mg (pero napl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu