Metformin Mylan XR 750 mg tbl plg (blis.Al/PVC) 1x60 ks

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0240/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0726B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metformin Mylan XR 750 mg tbl plg 60x750 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu