Metastron sol inj 1x4 ml/150 MBq (liek.inj.)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
88/0061/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66455
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metastron sol inj 1x4 ml/150 MBq (liek.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu