MENOPUR 75 IU plv iol 10x (75 IU amp + 1ml solv.), 1x1set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MENOPUR 75 IU
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0228/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10672
Názov produktu podľa ŠÚKL
MENOPUR 75 IU plv iol 10x75 IU+10x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu