MENOPUR 600 I.U. plv iol (1 liek.inj.skl.+ 1 striek.inj.napl.+ prísl.) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MENOPUR 600 I.U.
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0862/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85209
Názov produktu podľa ŠÚKL
Menopur 600 IU plv iol 1x600 IU+1x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.napl.+prísl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu