Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x28 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/827/022
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5235A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu