Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEGAMOX DUO
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0180/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43116
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEGAMOX DUO plu por 1x70 ml (fľ.PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu