MEDOVIR 250 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x5 lag

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0036/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6625D
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOVIR 250 mg prášok na infúzny roztok plv ifo 5x250 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu