Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDOFLOXINE 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0324/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34921
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu