MEDOCLAV 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml plu por (fľ.skl.hnedá+dáv.striek.) 1x70 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0086/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3671C
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOCLAV 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu plu por 1x70 ml (fľ.skl.hnedá+dáv.striek.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu