Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDOCLAV 1 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0093/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
39164
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOCLAV 1 g tbl flm 14x1 g (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu