Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MAXALT RPD 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
33/0067/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13175
Názov produktu podľa ŠÚKL
MAXALT RPD 10 mg lyo por 6x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu