MAITALON 3 mg/ 0,03 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x21 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MAITALON 3 mg/ 0,03 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0080/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86418
Názov produktu podľa ŠÚKL
MAITALON 3 mg/ 0,03 mg filmom obalené tablety tbl flm 21x3 mg/0,03 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu