Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MABRON 50 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0076/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67569
Názov produktu podľa ŠÚKL
MABRON 50 mg cps dur 20x50 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu