Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke sol inj 1000 U (liek.skl.inj.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1422/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3883D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lyumjev 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke sol inj 1x10 ml/1000 U (liek.skl.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu