LUXFEN 2 mg/ml int opo 10 mg (fľ.LDPE) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LUXFEN 2 mg/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0363/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
51889
Názov produktu podľa ŠÚKL
LUXFEN 2 mg/ml int opo 1x5 ml/10 mg (fľ.LDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu