Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lozap H
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0371/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41863
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lozap H tbl flm 30 (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu