Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0601/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80847
Názov produktu podľa ŠÚKL
Loscomb 50 mg/12,5 mg tbl flm 28x50 mg/12,5 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu