Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100 mg (blis.) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0084/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49507
Názov produktu podľa ŠÚKL
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu