Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0370/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
51948
Názov produktu podľa ŠÚKL
Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu