LOMEXIN 2 % crm vag (tuba Al+aplikátor) 1x78 g

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LOMEXIN 2 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0066/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76547
Názov produktu podľa ŠÚKL
LOMEXIN 2 % crm vag 1x78 g (tuba Al+aplikátor)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu