Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lixiana 30 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/993/012
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5026B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x30 mg (blis.PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu