Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LIPANTHYL SUPRA 160 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0394/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59503
Názov produktu podľa ŠÚKL
LIPANTHYL SUPRA 160 mg tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu