Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 9x10 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0623/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58820
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu