Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tabl. tbl flm 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tabl.
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/713/035
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12118
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x1000 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu