Levetiracetam Accord 500 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 10x10 ks (100 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Accord 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/712/013
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12368
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Accord 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu