Levetiracetam Accord 250 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Accord 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/712/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12357
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x250 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu