Levetiracetam Accord 1000 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 10x10 (100 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Accord 1000 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/712/027
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12386
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x1000 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu